Quotes by Famous People

In this blog post, we wanted to give some examples of the words of famous people to motivate you. You may find some encouragement or learn something new about a famous person you love. It is always enjoyable to take a pause from learning and to get inspired by seeing the achievements of the people that changed the world.

Bu blog yazımızda, ünlülerin bazı sözlerine yer vererek sizi motive etmek istedik. Bu sözler sayesinde kendinizi cesaretlendirebilir veya sevdiğiniz ünlü bir kişi hakkında yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Öğrenmeye ara verip, dünyayı değiştiren insanların başarılarını görerek ilham almak her zaman eğlencelidir.

 

"Love the life you live. Live the life you love." -Bob Marley (Jamaican singer and songwriter)

“Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayati yaşa.” -Bob Marley (Jamaikalı şarkıcı ve söz yazarı)

 

"Reality is created by the mind, we can change our reality by changing our mind. “ -Plato (Greek philosopher)

“Gerçeklik aklımız tarafından yaratılır, aklımızı değiştirerek gerçekliğimizi değiştirebiliriz.” -Plato (Yunan filozof)

 

“There is nothing more powerful in the world than the idea that came in time.” -Victor Hugo (French poet, writer and politician)

“Dünyada doğru zamanda gelen bir fikirden daha güçlü bir şey yoktur.” -Victor Hugo (Fransız şair, yazar ve politikacı)

 

"If you really look closely, most overnight successes took a long time." -Steve Jobs (Founder of Apple)

“Eğer yakından bakarsanız, çoğu bir gece içinde olan başarılar çok uzun zaman alır.” -Steve Jobs (Apple’ın kurucusu)

 

“Stay away from negative people. They have a problem for every solution.” -Albert Einstein (Theoretical physicist).

“Olumsuz insanlardan uzak durum. Onların her çözüme bir problemi vardır.” -Albert Einstein (Teorik fizikçi)

 

“Try to be a rainbow in someone’s cloud.” -Maya Angelou (American poet and civil rights activist)

“Birisinin bulutundaki gökkuşağı olmaya bakın.” -Maya Angelou (Amerikalı şair ve vatandaşlık hakları savunucusu)

 

“Each morning we are born again. What we do today matters the most.” -Buddha (Sage and philosopher)

“Her sabah yeniden doğarız. Bugün yaptıklarımız en önemli olan şeydir.” -Buddha (Bilgin ve filozof)

 

“We should all start to live before we get too old. Fear is stupid. So are regrets.” -Marilyn Monroe (American actress, model and singer)

“Çok yaşlanmadan önce hepimiz yaşamaya başlamalıyız. Korku aptalcadır. Pişmanlıklar da öyle. -Marilyn Monroe (Amerikalı oyuncu, model ve şarkıcı)

 

“However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.” -Stephen Hawking (English theoretical physicist)

“Hayat ne kadar zor görünürse görünsün, her zaman yapabileceğin ve başarılı olabileceğin bir şey vardır.” -Stephen Hawking (İngiliz teorik fizikçi)

 

“Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable.” -Coco Chanel (Fashion designer and businesswoman)

“Başarı çoğunlukla başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu bilmeyenler tarafından edinilir.” -Coco Chanel (Moda tasarımcısı ve iş kadını)

 

“When I let go of what I am, I become what I might be.” -Lao Tzu (Ancient Chinese philosopher)

“Ne olduğumu bırakırsam, ne olabileceğime ulaşırım.” -Lao Tzu (Çinli antik filozof)

“A true artist is not one who is inspired, but one who inspires others.” -Salvador Dali (Catalan artist)

“Gerçek bir sanatçı esinlenen değil, başkalarını esinlendirendir.” -Salvador Dali (Katalan sanatçı)

 

“Turn your wounds into wisdom.” -Oprah Winfrey (TV producer)

“Yaralarınızı bilgeliğe çevirin.” Oprah Winfrey (Televizyon yapımcısı)

 

“Whatever you are, be a good one.” -Abraham Lincoln (American statesman)

“Her ne iseniz, iyisini olun.” -Abraham Lincoln (Amerikalı devlet adamı)

 

"Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." -Marie Curie (Physicist and chemist)

“Hayatta korkacak hiçbir şey yoktur, sadece anlaşılacak şeyler vardır. Şimdi zaman daha çok anlama zamanıdır ki daha az korkalım.” -Marie Curie (Fizikçi ve kimyager)