İngilizce Aksan Farklılıkları

İngilizce aksan farklılıkları neden var? İngilizce, dünya üzerinde en çok konuşulmakta olan dil unvanını elinde bulundurmaktadır. Dünya’nın yedi kıtasının yedisinde de gerek ana dil olarak gerekse de ikinci yabancı dil olarak İngilizce konuşulmaktadır. Bu sebeptendir ki evrensel dil olan İngilizcenin birçok farklı konuşma aksanı bulunur. Aksan, dilin fonetik olarak çeşitli şekillerde değiştirilmesine denir ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı farklı aksanlar bulunur. Bu aksanların en bilinenlerinden ve en çok kullanılanlarından ikisi Amerikan aksanı ve İngiliz aksanıdır. İngilizcenin bu iki ülkede ana dil olarak konuşuluyor olması bu durumun oldukça doğal olduğuna bir işarettir.

Dil öğrenme sürecinde hele hele yabancı dil konuşmayı öğrenme sürecinde aksanları öğrenmenin çok büyük bir önemi mevcuttur. Bu nedenle bu yazıyı siz değerli İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerimiz için hazırladık. Bu yazıda başta Amerikan ve İngiliz aksanları olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki İngilizce aksanlarını sizlerle paylaşıyor olacağız.

Genel Amerikan Aksanı

Genel Amerikan aksanı, “r” sesinin telaffuzu ile diğer aksanlardan ayrılmaktadır. Bu aksanda, diğer aksanlardan farklı olarak “r” sesleri daha vurgulu ve daha baskın kullanılmaktadır. Bunun yanında kelimenin ortasında bulunan “t” harfini “d” sesi ile telaffuz etmek, tipik bir Amerikan aksanı özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca İngiliz aksanı ve Amerikan aksanı arasındaki fark, kısa A sesli harfinin  nasıl telaffuz edildiğidir. Bu harf diğer aksanlardan farklı olmak üzere “ash” adı verilen kendine has bir vurguya sahiptir.

Amerikan aksanı, kendi içerisinde de kayda değer farklılıklara sahiptir. Bu fark ABD’nin coğrafi bölgelerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, New England veya New York'ta yaşayan Amerikalılar genellikle ülkenin geri kalanından daha az belirgin bir R ile konuşurlar. Benzer şekilde, Güney'de büyüyen bireyler de konuşma dillerinde R'yi sık sık düşürmektedirler.

İngilizce Aksan Farklılıkları

Kanada Aksanı

Kanada, coğrafi yakınlığının da etkisi ile, genel kuralları bakımından Amerikan aksanı ile birçok ortak yönü paylaşmaktadır. Ancak buradaki temel fark, Kanadalıların Amerikalı komşularından tek bir hecede iki sesli harfin birleşiminden oluşan ünlüleri nasıl telaffuz ettikleridir.

İngiliz Aksanı

Pek çok insan tarafından kulağa en hoş gelen aksan İngiliz aksanı olarak kabul edilmektedir. İngiliz aksanının temel özelliği, kelimelerin sonundaki -ing ekini atıp -en ile değiştirmeyi içermektedir. Örneğin yazı dilindeki “walking” ve “sleeping” gibi kelimeler, İngiliz aksanı ile konuşma diline “walken” ve “sleepen” olarak yansır. Bunun yanında İngiliz aksanında, kelimelerde genellikle küçük sessiz gırtlaksı duruşlar kullanılmaktadır.

İrlanda Aksanı

İrlanda aksanı, tıpkı Amerikan aksanı gibi “r” seslerine fazlaca vurgu yapılan bir aksan çeşididir. Diğer bir önemli özellik ise, “th” sesinin daha çok T veya D gibi telaffuz edilmesidir, çünkü muhtemelen İrlanda Galcasında “th” sesi bulunmamaktadır.

İskoç Aksanı

İskoç aksanı, bu aksana aşina olmayan İngilizce bilen kişilerin anlamakta en çok güçlük çektiği aksandır. Öncelikle İskoç aksanında, Amerikan ya da İrlanda aksanlarından çok daha fazla “r” vurgusu mevcuttur. Bunun yanında İskoç aksanında genellikle “t” sesi yutulmakta ayrıca uzun ve kısa ünlü sesler arasında çok az fark bulunmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı İskoç aksanı oldukça zor anlaşılır bir aksandır ve hatta bazı dil bilimciler tarafından İskoç aksanı başlı başına bir dil olarak kabul edilir.

Avustralya Aksanı

Oldukça kendine has bir aksan olan Avustralya aksanında genel İngiliz aksanında olduğu gibi “ing” sesleri “en” seslerine dönüşmektedir. Sadece Avustralya aksanında rastlanan temel özellik, tek hecede iki ünlü seslerde olmak olmak üzere benzersiz sesli telaffuzlardır. Bu aksanda, “mountain” gibi kelimeler “maountain” gibi okunabilmektedir.

İşte bu ve bunun gibi dünyadaki İngilizce aksanları, konuşma diline çok farklı aksan çeşitleri katmaktadır. Bu durum dile yeni hakim olmaya başlayan biri için İngilizce aksanları anlamak ve bu aksanlara sahip olan insanlarla iletişim kurma konusunda çok büyük güçlükler çıkartmaktadır. Bu güçlüklerin üstesinden gelmek için İngilizce aksanı konusunda bol bol pratik yapılmalıdır.

Günümüzde speaking online İngilizce pratiği yapmanın en basit ve en etkili yolu Educall tarafından verilen online speaking eğitimlerinden faydalanmaktır. Çünkü Educall kullanıcılarına tamamen native olan ve farklı aksanlara sahip eğitmenleri aracılığıyla istedikleri yerde  ve istedikleri zaman İngilizce konuşma eğitimi vermektedir.

Educall tarafından verilen bu eğitimler sayesinde, öğrenci karşılaşacağı bütün aksanlara aşinalık kazanacak ve hatta konuşma kabiliyetini çeşitli aksanlarla zenginleştirebilecektir. Educall ile İngilizce pratik yapmak hem çok kolay hem çok pratik hem de tamamı native olan eğitmenler sayesinde bir o kadar etkili. Siz de ücretsiz demo derslerine kaydolarak bu benzersiz deneyimi yaşayabilirsiniz.