İngilizce Fiilimsi Yapı Anlatım

İngilizce Fiilimsi Yapı Anlatım

İngilizcede yer almakta olan fiilimsi konusu çoğu zaman karıştırıldığı için İngilizce fiilimsi yapı konusuna dikkat etmek gerekir. Fiillerin isim, zarf ya da sıfat olarak kullanılması ve aldıkları ekler bu sıkıntının yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle en kolay ve basit şekilde anlatım olması gerekir. Çünkü öğrencinin hem kafasının karışmaması adına hem de konuyu unutmaması için en etkili yöntem basit yollara başvurmaktır.

İngilizcede bu Infinitive olarak geçmekle beraber fiilimsi yapmanın yoludur. İlk olarak İngilizcede fiilimsinin ne anlama geldiğini ve ne şekilde kullanıldığını bilmekle işe başlanır. Fiilimsinin anlatılması ve karşı tarafın en iyi şekilde kavraması adına fiilimsi konusunun detaylarına hakim olunması gerekir.

Öğrencinin ve konuyu öğrenmek isteyen kişilerin fiilimsi yapısına hakim olması için çeşitli örnekler ve olması gerektiği tarzda anlatımın kuvvetlendirilmesi gerekir. Kullanılması oldukça kolay olan gramerdir. Cümlede kullanılan ise asıl fiil fiilimsi ve bunun yapısıdır. Bu nedenle ayrımların yapılması ve gerekli olan kullanım biçimlerine yarıntılı şekilde hakim olunması önemlidir.

İngilizcede Fiilimsi Nedir?

Türkçedeki isim fiil görevini gören ve isim sıfat olarak kullanılan bir türdür. İki fiilin arka arkaya kullanılması için geliştirilmiştir. En sık şekilde kullanım alanlarından biri de ing eki almasıdır. Önemli olan ise nasıl kullanıldığı ve nerelerde kullanılması gerektiğidir. İsim olarak, sıfat olarak kullanımları mümkündür. Bu yüzden her kullanım alanında belirli kurallara ve eklenmesi gereken eklere dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde tam olarak istenen anlam verilemeyecek olup gramere uygun bir biçin yansıtılamamaktadır.

İngilizce fiilimsi yapı  uzman ve profesyonel eğitimciler tarafından tüm öğrencilere kullanım alanı ve kuralına uygun olarak öğretilir. Konunun daha karışık ve zor bir hal almaması adına en basit düzeye indirgenerek anlatılması öğrenciler için avantaj sağlar. Bunların kendi içlerinde türleri bulunmakla beraber cümledeki kullanım alanları da farklı olur.

İngilizce Fiilimsi Nerelerde Kullanılır?

Türkçede fiilimsi yapma şekline benzeyen Gerund konusudur. Bu yüzden Türkçede olduğu gibi ek fiilin sonuna gelerek oluşturulur. Eki ayırabilmek için de cümlede başka bir fiilin olup olmadığına bakmak gerekir. Bu durumda gerund özne, nesne, sıfat ve fiil olarak karşınıza çıkmaktadır. Fiilin ing ekinin almasını ardından cümle içinde özne konumunda kullanılması oldukça mümkündür. Bu sayede artık isim görevi görmesinden kaynaklı olarak fiilimsi başa getirilir ve cümlenin öznesi olur.

Aynı zamanda gerund nesne olarak da kullanılmakla beraber yapılma esnasında ayrımların farkına varmak ve dikkat etmek önemlidir. İşlerin karışmaması ve en kolay şekilde öğrenip unutmamak adına kullanım alanlarına ve yerlerine dikkat edilmelidir. Cümle içinde kullanmak, uygun yerlerde fiilimsiye yer vermek için yazmak yerine bunu pratik hale getirmek daha etkili yöntemlerdendir. Bu yüzden İngilizce fiilimsi yapı kullanılması pratik hale gelirse daha kalıcı olur.

İngilizce Fiilimsi Yapı Nasıl Öğrenilir?

Gerund bakıldığı zaman kişiler açısından oldukça ezber gerektiren bir konu olarak görülebilir. Ancak bu yapının daha anlaşılır hale gelmesi için İngilizce konuşma esnasında sürekli olarak cümle içinde kullanılmasıyla pratiklik kazanılır. Bu nedenle bu fiilimsinin geçebileceği ve kuralına uygun olarak kullanılabileceği alanları bilinmesi öğrenilmesi için yeterli olur.

Bu yapının kullanılması ve öğrenilmesi yapının ne kadar kullanımına maruz kalmanızla ilgilidir. Yani gerund yapısını seçerken buna ne kadar aşina olduğunuzun önemi büyüktür. Educall sayesinde öğretmenlerle ve eğitmenlerle düzenli olarak yapılan pratik sayesinde konunun özü anlaşılır. Hatta öğretmenlerle konuşulduğu zaman yanlış yapılması esnasında yanlışların düzeltilmesi de mümkün hale gelir. İngilizce fiilimsi yapı cümle içinde kullanıldıkça daha kolay şekilde öğrenildiği için bu alanda pratik yapmaya özen göstermek önemlidir.

Educall İngilizce Fiilimsi Yapı Anlatımı Nasıl Olur?

Educall ile verilmekte olan birçok konu ve ders ile İngilizceye dair olan tüm detaylar Educall ile öğrencilere aktarılır. Bu konu ile ilgili olarak da konunun detayları ve öğrenci açısından bilinmesi gereken her detaya ağırlık verilir.

Konunun anlatım şekli, öğretme teknikleri konunun anlaşılması için önemlidir. Educall bunu yaparken pratik konuşmaya ağırlık vererek cümle içinde kullanım fırsatları ile konunun daha çok özümsenmesini sağlar. İngilizce fiilimsi yapı hakkında her öğrencinin kuralları bilmesi ve cümle içinde kullanması mümkün hale getirilir.

İngilizce Fiilimsi Örnekleri:

Özne Konumunda Gerund

Fiil “-ing” eki aldıktan sonra özne konumunda rahatlıkla kullanılabilir. Artık isim görevi gördüğü için fiilimsi başa getirilir ve cümlenin öznesi olur. Gelin örneklerimize bakalım.

  • Singing makes Emily happy.

(Şarkı söylemek Emily’i mutlu eder.)

 

  • Swimming is a good exercise.

(Yüzmek iyi bir egzersizdir.)

Nesne Konumunda Gerund

  • Sarah enjoys dancing.

(Sarah dans etmekten çok hoşlanır.)

 

  • I hate shouting so much.

(Bağırmaktan nefret ederim.)