İngilizce Muhasebe Terimleri ve Türkçe Anlamları

Günümüzde muhasebe mesleğinde İngilizce muhasebe terimleri ve anlamlarına hâkim olmak çok önemlidir. İngilizce kelimelerin günümüzde karşılıklarını bilmek mesleki anlamda sizlere fayda sağlar. Bunun yanında bu terimlerin karşılıklarını bilerek yabancı ülkelerde ortaya çıkan mesleki gelişmeler hakkında da çok rahat bilgi sahibi olabilirsiniz. İngilizce dünya çapında kullanılan bir ortak dil olduğundan dolayı İngilizce bilmek büyük önem taşır.

Her meslekte olduğu gibi İngilizce terimlerin önemi oldukça önemlidir ve bu terimler mesleklere göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin bu terimlerin karşılıkları kullanıldıkları alanlara göre değişiklik gösterir. Yine teknik terimlerin kullanımı ile birlikte insanların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin alınmasında ortaya çıkan teknik sorunları giderilmiş olur. Bu bağlamda teknik terimlere hakim olmak oldukça önemlidir. Muhasebe çalışanları alanında daha çok bilgi sahibi olabilmek için İngilizce muhasebe terimleri alanındaki ihtiyaçlarını kurslar ve online kaynaklar ile geliştirebilmektedir.

En Çok Kullanılan İngilizce Muhasebe Terimleri


İngilizce muhasebe terimleri bilmek yabancı ülkelere uyum sağlama için önemli rol oynamaktadır. Günümüzde teknik terimlerin karşılıklarını internet sitelerinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu teknik terimlerin karşılıklarının öğrenilebilmesi amacı ile kurslardan da yararlanabilirsiniz. Her meslek için farklı teknik terimlerin kullanılması söz konusudur. İngilizce muhasebe terimleri ve Türkçe anlamları içinde örneğin muhasebe alanında kullanılan teknik terimlerin kullanımı ve tercihi aşamasında son zamanlarda insanların beklentilerini karşılayan çözümler sunan çeşitli siteler vardır. Bu siteler aracılığı ile kolay bir şekilde teknik terimleri öğrenebilmeniz mümkündür. Hem mesleki gelişim hem de yabancı gelişmelerden haberdar olabilmek adına İngilizce bilmek büyük önem taşıdığı için bu yazımız ile kolay bir şekilde teknik terimlerin öğrenilmesini yerine getirebilirsiniz.

 • Asking price: Teklif fiyatı
 • Assess: Değer biçmek
 • Asset: Varlık (aktif)     
 • Asset exchange transactions: Varlık takas/değişim işlemleri (UMS 1
 • Assets acquired: Edinilen varlıklar (UFRS 1)
 • Associate: İştirak
 • Audit report: Denetim raporu (UFRS 1)
 • Balance sheet: Bilanço
 • Balance sheet date: Bilanço tarihi
 • Balance sheet liability method: Bilanço yükümlülük metodu
 • Bank: Banka
 • Bank overdraft: Borçlu cari hesap
 • Bankruptcy: İflas
 • Basic earnings per share: Adi hisse başına kar
 • Basis for Conclusions: Gerekçe (UFRS 1)
 • Benchmark treatment:  Temel Yöntem
 • Benefit: Fayda
 • Benefit (cont): Personel sosyal yardımları
 • Benefit obligation:  Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler (UFRS 1)
 • Benefit to users: Kullanıcılara sağlanan faydalar (UFRS 1)
 • Best estimate: En iyi tahmin
 • Bias: Peşin hüküm, taraflı, yanlı        
 • Bid bonds: Teminat tahvilleri
 • Bid price: İhale (teklif) fiyatı
 • Cedant: Sedan ( sigortalanan sigortacı) (ED 5)
 • Certificates of deposit: Mevduat sertifikaları
 • Cessation (of capitalisation): Aktifleştirilmenin durdurulması
 • Claim: Talep, hak, dava etme
 • Class of assets: Varlıklar sınıfı
 • Configuration of the cash flows: Nakit akışlarının niteliği (UMS 16, 40)
 • Consequential amendment: En son düzenleme (UFRS 1)
 • Consideration: Ödenen, karşılık olarak verilen  (UMS 16) 
 • Consolidated balance sheet: Konsolide bilanço (UFRS 1)
 • Consolidated financial statements: Konsolide finansal tablolar
 • Current liabilities: Kısa vadeli borçlar
 • Current service cost: Cari hizmet maliyeti
 • Current tax: Dönem vergisi
 • Curtailment: Azaltma (UMS 19)

Educall ile İngilizce Pratikler Yapın


İngilizce muhasebe terimleri özelinde öğrendiğiniz kelimeleri pratikler yaparak daha çok öğrenebilirsiniz. Bu aşamada Educall speaking kurslarından yararlanabilir; muhasebe terimleri üzerine speakingler yapabilirsiniz. Günlük hayatta yapacağınız diyaloglar için hem kelimeleri daha çok kavramış olursunuz; hem de kelimeleri daha kolay öğrenmiş olacaksınız.