İngilizce öğrenmenin önemi ve lüzumu

Toplumsal bir canlıdır insanoğlu. Onu diğer canlılardan ayıran en mühim ayrım toplumsal olmasıdır. Devirler boyunca insanlar cemiyetler halinde beraber hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bir insanın, atalarımızın “yalnızlık Allah’a mahsustur” sözünde belirttiği gibi, yalnız yaşayarak, hayatını esenlikle sürdürebilmesi kesinlikle mümkün değildir. İnsanları bir arada yaşatan en mühim öge iletişim kolaylığıdır; yine bir deyiş bu durumu dile getirmektedir: “İnsanlar konuşa konuşa anlaşır…”. O halde kuşkusuz iletişim araçlarında ilk olarak dil devreye girmektedir. İnsanlar beraber yaşadıkları diğer insanlarla aynı lisanı konuşarak birbirleriyle ve çevresiyle iletişim kurarlar. Bildiğiniz üzere, çağımız bilgi devridir. İnsanlık tarihinde eşi benzeri olmayan hızla ve ölçüde bilgi yığılması, çoğalması olmaktadır. Hem ilim hem teknolojideki süratli büyüme, haberleşme vasıtalarının artmasına neden olmaktadır. Komünikasyon teknoloji ve becerilerinin ileri seviyelerde gelişmesi, bilgisayar mühendisliği, iletişim, ırakiletişim ve uydu teknolojileri, büyük sosyal paylaşım web siteleri, internet alt yapısı ve servis tedarikçileri Dünya üzerinde yaşayan insanları ve bu insanların kültürlerini yakınlaştırmış; Dünya’yı adeta bir köy haline getirmiştir.  Tarih boyunca birbirlerine yabancı yaşayan, birbirlerinden haberi olmayan kültürler bugün gelişen iletişim teknolojisi ürünleriyle tanışarak kenetlenmişlerdir. Hemen hemen ülke sınır kapılarından geçişlerin kolaylaştırıldığı, insanların ortak diller vasıtasıyla anlaştığı, dışa kapalı ülkelerin tarihin tozlu sayfalarına karıştığı dönemi yaşıyoruz. Bugün dünya ülke ekonomileri birbirleriyle etkileşerek kenetlenmiş durumdalar. Ticari yolculukların sık görüldüğü, gümrük duvarlarının esnekleştirildiği, devletlerin bazı sanayi mahsullerinin üretiminde uzman durumuna gelerek, gereksinimlerin daha düşük pahada karşılanabildiği küresel bir dünya manzarası egemen. Ortak askeri emniyet düzenlerinin gelişmesinin sağlanması; NATO, AB gibi iştiraklerin kurulması, birçok büyük ülkelerin bir araya gelmesine neden olmuştur. Ülke hudutları büyümüş, adeta ortadan kalkmış gibi işlev kazanmıştır. Zengin duruma gelen ülke bireyleri, gelişen konforu olan ulaşım vasıtaları, turizm kurumları yolculukların çoğalmasına, itiyatların değişmesine neden olmuştur. Ülkeler iç içe kenetlenmiş, ayrılması zor bir durum kazanmıştır. Farklı dilleri konuşan insanların iletişim kurabilmeleri için müşterek dillere gereksinim vardır. Müşterek dil Dünya insanlık geçmişinde her daim başkalaşmıştır.  Değişimin temel sebebi, müşterek dili her daim en gelişmiş ve bolluk içinde yaşayan uygarlıkların belirli kılmasıdır. Dünya alım satım etkinliğine, iktisadına, emniyetine, toplumsal yaşamına yön veren, liderlik yapan ülkeler sürekli değişim içinde oldukları için ortak diller devamlı çeşitlilik göstermişlerdir. Bugün gelişen Dünyamızın ortak lisanı tahmin edeceğiniz üzere İngilizcedir. İngilizce Dünya ülkeleri arasında iletişim dili olarak kabul görür. 2. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin ekonomik ve kültürel liderliği ve etkisi bu dile sahip çıkılmasında etkili olmuştur. İngilizce Dünyada en çok konuşulan üçüncü dildir.  Ama resmi olarak üçüncü dil olmasına rağmen, en çok konuşulan, kullanılan, cari birinci dildir. Günümüzde İngilizce anadilden sonra insanların en fazla bildiği ve konuştuğu dil olma özelliğini korumaktadır. Çoğunlukla ülkeler arası diyalog dili, üniversiteler arası akademik eğitim dilidir. Bilgi teknoloji dilinde baskındır. Programlama, bilgisayar ve makine dilidir; ticarette ortak aracı lisandır. İngilizce öğrenmenin, konuşabilmenin üstünlükleri olağandan çoktur. İleri düzeyde İngilizce konuşabilmenin bireye kazandırdığı en ehemmiyetli getiri; bütün dünya ülkeleri bireyleri ile karşılıklı olarak birbirini anlamak; bir dünya vatandaşı olabilmektir. 

Son olarak bu dil hakkında 10 ilginç bilgiyi gelin videoyu izleyerek öğrenelim.

                                                                                                                                                                                                                 

Kaynak: http://ingilizceogreniyorumdersleri.blogspot.com.tr/2010/11/ingilizce-ogrenmenin-onemi-ve.html