İngilizce Tekerlemeler - TONGUE TWISTERS

Tekerlemelerle İngilizce çalışmanın faydaları nelerdir?

1) Eğlenceli bir pratik yöntemidir. Özellikle okurken tekerlemeyi söylerken yapılan telaffuz yanlışları bu pratiği daha da keyifli hale getirir.

2) Kelime dağarcığınızı genişletir. Tekerlemelerde genellikle telaffuzu birbirine yakın kelimeler seçilerek yazılır. Böylece İngilizce tekerleme öğrendiğinizde aynı zamanda yazılışı birbirine çok yakın olan kelimeleri de öğrenirsiniz.

3) Telaffuzu Güçlendirir. Yazılışları olduğu gibi söylenişleri de belli bir ritme ve uyuma sahiptir. Bu uyum size kelimeleri doğru telaffuz etmeniz, telaffuzu birbirine çok yakın olan kelimeleri kolayca ayırt edebilmeniz için güzel bir fırsat sunar.

TEKERLEME ÖRNEKLERİ

Kısa Tekerlemeler

Çocuklar ve yabancı dil öğrenmeye yeni başlayan yetişkinler için telaffuzu güçlendirecek uygun seçenekler aşağıdaki gibidir. 

She sees cheese.
(O, peyniri görür.)

Kısa bir “sh” ve “ch” sesleri pratiğidir. 

Willy’s real rear wheel.
(Willy’nin gerçek arka tekerleği.)

Yan yana gelen “ea” ve “ee” ünlülerinin söylenişini öğretir.

Twelve twins twirled twelve twigs.
(On iki ikiz on iki dal döndürdü.)

“tw” seslerinin bir arada kullanımına çalışmak için uygundur. 

A snake sneaks to seek a snack.
(Bir yılan bir şeyler atıştırmak için gizlice girer.)

Birbirine çok yakın olan “snake”, sneaks”, “snack” kelimelerini ayırt etmenin en eğlenceli yolu. 

Cooks cook cupcakes quickly.
(Aşçılar çabucak kek pişirir.)

“Co” ve “qu” seslerine çalışabilirsiniz. 

Eleven benevolent elephants.
(On bir yardımsever fil.)

Hem “el” hem de “le” ve “ele” seslerini öğretir. 

Four fine fresh fish for you.
(Sizin için dört güzel taze balık.)

“F” sesinin farklı harflerle birlikteliğini çalışabilirsiniz. 

Orta Uzunlukta Tekerlemeler

En çok kullanılan kategoridir. Temel İngilizce bilgisine sahip olup konuşma pratiği yapmak isteyenler için aşağıdaki örnekler oldukça faydalı olacaktır. 

Wild vines make fine vintage wines.
(Yabani üzüm kaliteli şaraplar yapar.)

“Wi” ve “vi” seslerini çalışabilirsiniz. 

Victor’s friend Vincent rinsed his vests in vinegar.
(Victor’un arkadaşı Vincent, yeleklerini sirke ile duruladı.)

“V”, “r”, “s”, “d”, “t” sesleri pratiği yaptırır. 

Vincent vowed vengeance very vehemently.
(Vincent intikam almaya yemin etti.)

“Ve” ile “e” sesleri pratiği yaptırır. 

Wayne went to Wales to watch walruses.
(Wayne morsları izlemek için Galler’e gitti.)

“Wa”, “we” sesleri pratiği yaptırır. 

I saw a kitten, eating chicken in the kitchen.
(Mutfakta tavuk yiyen bir yavru kedi gördüm.)

Yan yana gelen “ch” ünsüzlerinin söylenişini öğretir.

If a dog chews shoes, whose shoes does he choose.
(Bir köpek ayakkabıları çiğnerse kimin ayakkabılarını seçer.)

Bu rhyme ile aynı anda “ch”, “sh” ve “wh” ünsüzlerinin telaffuzu çalışılabilir.  

I scream, you scream, we all scream for ice cream.
(Çığlık atıyorum, çığlık atıyorsun, hepimiz dondurma için çığlık atıyoruz.)

Yan yana gelen “sc” ve “cr” ünsüzlerinin söylenişini öğretir.

The big bug bit the little beetle.
(Büyük böcek küçük böceği ısırdı.)

“B”, “t”, “l”, “g” sesleri pratiği yaptırır. 

Green glass globes glow greenly.
(Yeşil cam küreler yeşil renkte yanar.)

“Gr” ve “gl” seslerini çalışabilirsiniz. 

Uzun ve Eğlenceli Tekerlemeler

İngilizceye gramer bakımından hakim ve kelime haznesi oldukça geniş olan bireyler için kullanılabilir. İşte birçok sesi aynı anda çalışabileceğiniz eğlenceli bir telaffuz pratiği için güzel örnekler. 

I have got a date at a quarter to eight.
I’ll see you at the gate, so don’t be late.

(Sekize çeyrek kala bir randevum var.
Kapıda görüşeceğiz, geç kalma.)

Susie works in a shoeshine shop. 
Where she shines, she sits
And where she sits, she shines.


(Susie ayakkabı boyacısı dükkanında çalışıyor.
O, Parladığı yerde oturur
Ve oturduğu yerde parlar.)

Fuzzy Wuzzy was a bear.
Fuzzy Wuzzy had no hair.
Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, was he?


(Fuzzy Wuzzy bir ayıydı.
Fuzzy Wuzzy’nin saçı yoktu.
Fuzzy Wuzzy bulanık değildi, değil mi?)

How much wood would a woodchuck chuck
If a woodchuck could chuck wood?
He would chuck, he would, as much as he could,
and chuck as much wood as a woodchuck would
if a woodchuck could chuck wood.

(Bir dağ sıçanı ne kadar odun taşırdı
Eğer bir dağ sıçanı odun taşıyabilseydi?
Taşıyabildiği kadar fazla taşırdı
Ve bir dağ sıçanının taşıyabildiği kadar fazla taşırdı
Eğer bir dağ sıçanı odun taşıyabilseydi.)

She sells seashells on the seashore.
The shells she sells are seashells, I’m sure.
And if she sells seashells on the seashore,
Then I’m sure she sells seashore shells.


(O, Deniz kıyısı üzerinde deniz kabukları satar.
Sattığı kabuklar deniz kabuğu, eminim.
Ve eğer deniz kıyısında deniz kabukları satıyorsa,
O zaman eminim deniz kıyısı kabukları satıyor.