İngilizce Modals Konu Anlatımı

Bu yazımızda İngilizce ‘Modals’ın ne olduğunu ve hangi amaçlarla kullanıldığını inceleyeceğiz. Öncelikle İngilizce ‘Modals’ konusu hakkında genel bir bilgi edinelim.

Modals, İngilizce’deki en önemli gramer konularından biridir. Tense ve ‘Modals’ konuları İngilizce öğrenirken sık karşılaştığımız konulardır. Bu nedenle İngilizce ‘Modals’ konusunu öğrenmek gramer ve structure (yapı) açısından çok önemlidir.

Gelin birlikte ‘Modals’ konusunu öğrenmeye başlayalım!

İngilizce Modals Nedir?

İngilizce Modals, gramatik olarak yardımcı fiil (auxiliary verbs )sınıfına girer. Örneğin, can, may, could, may.. Bunlar birer yardımcı fiildir. Peki İngilizce modal’ların Türkçe karşlığı nedir?

Modals’ları kafa karıştırmaması açısından Türkçe’deki “kipler” olarak sınırlandırabiliriz. Kipler genel anlamda fiilere gelen, ihtimal, gereklilik ve yeterlilik belirten ifadelerdir. Örneğin,

Ben yü-ze-bi-li-rim – I can swim

Türkçe cümlede yüzebildiğimizi belirtmek için -ebilmek  ifadesini kullandık . İngilizce’de ise -ebilmek anlamını verebilmek için can kullandık. Özetle, İngilizce modallar yetenek, olasılık ve gereklilik belirtirken kullanılan yardımcı fiillerdir.

İngilizcede Modal Verbs Nedir?

‘Modal verbs’ İngilizce’deki kipler olarak tanımlanabilir. Bu kipler, yukarıda da belirttiğimiz üzere, olasılık, ihtimal ve gereklilik belirtme amacıyla kullanılır. Modal verbs örnekleri aşağıda verilmiştir:

Can – Could

May – Might

Will – Would

Must

Should

Modal Verbs konusunu pekiştirmek için aşağıdaki İngilizce modals örnek cümlelerini inceleyelim.

İngilizce Modal Verbs ile Cümle Örnekleri

 1. I can swim like a proffesional – Bir profesyonel gibi yüzebilirim
 2. You shouldn’t consume too much sugar. It is unhealthy – Çok fazla şeker yememelisin. Sağlığa zararlı
 3. You must be patient until you get what you want – İstediğini alana kadar sabırlı olmalısın
 4. Sam will be eighteen years old next year – Sam seneye on sekiz yaşında olacak
 5. We will be late to work. Hurry up! – İşe geç kalacağız. Acele et
 6. Will Caroline be there? – Caroline orada olacak mı?
 7. May I come in? – Girebilir miyim?
 8. She might visit her grandparents on the weekend.-- Hafta sonu büyükanne ve büyükbabasını ziyaret edebilir.

İngilizcede Sıklıkla Kullanılan Modals (Kipler) Nelerdir?

En çok kullanılan İngilizce ‘Modal Verb’leri şu şekilde sıralayabiliriz.

Can – Could, Should, Must, Be able to, Will, Would

 

İngilizcede Can Modals Kullanımı

Can fiili, -ebilmek anlamında kullanılan bir modal’dır. Can daha çok yetenek belirtirken kullanılır. Yani bir eylemi yapabiliyorsak “can” kullanırız. Yüzmek, koşmak, zıplamak ve tırmanmak gibi…

Aynı zamanda soru sormak için de kullanabiliriz. Bu tüm modallar için geçerlidir. Soru yapmak için modal’ı başa getirmemiz yeterlidir.

Son olarak, olumsuz halinden bahsedelim. Can’ı olumsuz yapabilmek için not ekini getirmemiz yeterli. Cümle olumsuza dönecektir. Aşağıdaki can örnek cümlelerini inceleyelim

İngilizcede Can Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. Can you drive fast? – Hızlı sürebilir misin?
 2. My cousin can speak three languages – Kuzenim üç dil konuşabiliyor
 3. I work so hard to pass the exam but I can’t pass it. – Sınavı geçmek çok çalışıyorum ama geçemiyorum.
 4. I can’t swim when it is deep – Derin olduğunda yüzemiyorum
 5. We can always start from zero – Her zaman yeniden başlayabiliriz
 6. There is always something that you can do.– Her zaman yapabileceğiniz bir şey vardır.
 7. You can not park there – Oraya park edemezsin!
 8. You can go out after you finish your homework – Ödevini bitirdikten sonra dışarı çıkabilirsin.

 

İngilizcede Could Modals Kullanımı

Could fiili, genellikle can fiilinin geçmiş hali olarak anılır. Geçmiş zamanda kullanılabilir fakat sadece geçmiş ile sınırlı değildir. Bunun yanı sıra can gibi “yetenek, olasılık ve gereklilik” belirtirken kullanılabilir.

Can ve Could filleri aynı zamanda izin istemek için kullanılabilir. Could biraz daha resmiyken, can biraz daha informal’dir.

Diğer bir kullanımı ise rica ve istektir. İngilizce istek ve rica konusunda bize epey kolaylık sağlıyor. Sadece can ve could değil aynı zamanda diğer modallar’da rica ve istek belirtirken kullanılabilir. Could, Can’e göre biraz daha kibar bir üslup ifade eder.

İngilizcede Could Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. When I was young, I could run so fast when compared to now – Gençken şimdiye kıyasla çok hızlı koşabiliyordum.
 2. It was so dark that we couldn’t see anything – O kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremiyorduk
 3. She left before I could say anything – Ben bir şey söyleyemeden gitti.
 4. Could I use your pen? – Kalemini kullanabilir miyim?
 5. I wish I could be in your shoes – Keşke senin yerinde olabilseydim.
 6. Could we meet tomorrow? – Yarın buluşabilir miyiz?
 7. Excuse me. Could you tell me where is the Post Office? –Afedersiniz. Postanenin nerede olduğunu söyleyebilir misin?
 8. You couldn’t get a good job unless you graduate from university – Üniversiteden mezun olmadan iyi bir iş bulamazsın.

 

İngilizcede Should Modals Kullanımı

İngilizce’de should genellikle tavsiye vermek anlamında kullanılır. Aynı zamanda soru anlamında da kullanılabilir. Örneğin,

Spor yapmalısın – You should do sports.

Dışarı çıkabilir miyim? – Should I go out?

İngilizcede Should Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. You shouldn’t smoke – Sigara içmemelisin
 2. You should see a doctor if you still have a headache – Başın hala ağrıyorsa bir doktora görünmelisin.
 3. Should I invite them to the party? – Onları partiye davet etmeli miyim?
 4. You should be more patient when you face difficulties – Zorluklar ile karşılaştığında sabırlı olmalısın
 5. She said that I should do my homework on time – Ödevimi zamandında yapmam gerektiğini söyledi.
 6. He should have been at work until now –Şu ana kadar işte olması gerekiyordu.
 7. Where should we meet tomorrow? – Yarın nerede buluşalım?
 8. If you are working at Human Resources, you should check your e-mails often – İnsan Kaynaklarında çalışıyorsan maillerini sık sık kontrol etmelisin.

 

İngilizcede Must Kullanımı

İngilizce’de Must’ın birkaç kullanım alanı vardır. Bunlar,

 • Zorunluluk ( Gelecek – Geçmiş)
 • Gereklilik ( Gelecek – Geçmiş)
 • Güçlü Tavsiye
 • Vurgu
 • Güçlü Tahmin

Must diğer modallarda olduğu gibi fiilden sonra kullanılır. Olumsuz yapabilmek için ise not eki getirilir. Soru yapmak için cümlenin en başına getirilmelidir. Şimdi must ile ilgili örnekleri inceleyelim.

İngilizcede Must Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. Vegetables must be conserved in fridges – Sebzeler buzdolabında muhafaza edilmeli
 2. You must get some sleep – Biraz uyumalısın
 3. You mustn’t smoke here – Burada sigara içemezsin (yasak)
 4. I must call the police. There are two people forcing the our door – Hemen polisi aramalıyım. Kapımızı zorlayan iki adam var.
 5. I must say, you look amazing – Bunu itiraf etmeliyim ki, harika görünüyorsun
 6. My father has been driving through the day, he must be tired – Babam gün boyudur araba kullanıyor. Epey yorgun olmalı (güçlü tahmin)
 7. They must have been at home yesterday because their lights were on – Onlar dün gece evdelerdi çünkü ışıkları yanıyordu
 8. You must pass this exam or you will fail the class – Bu sınavı geçmen gerekiyor aksi takdirde sınıfta kalacaksın.

 

İngilizcede Be Able to Kullanımı

Be Able To, Can ile hemen hemen aynı anlama ve kullanıma sahiptir. Bir şeyi yapabilmek, üstesinden gelmek ve başarıyla tamamlamak anlamında kullanılır. Bir şeyi yapabilmek için fiziksel ve mental güç, yetenek, zaman, para ve fırsat olarak yeterli olduğumuzu belirtmek için be able to modal’ı kullanılır.

İngilizcede Be Able to Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. Will Jessica be able to deal with given homeworks? – Jessica verilen ödevleri yapabilecek mi?
 2. You are able to do it – Sen bunu yapabilirsin
 3. I am so sorry that I haven’t be able to come to the meeting on time – Toplantıya vaktinde gelemediğim için çok üzgünüm.
 4. He wasn’t able to comprehend what I meant – Ne demek istediğimi tam olarak kavrayamadı
 5. They will not able to catch up us – Bizi yakalayamayacaklar
 6. Are you able to overcome your stress – Stresinle baş edebiliyor musun?
 7. Your brother is able to understand computer literate – Senin kardeşin bilgisayarın dilinden anlıyor.
 8. You need to do extensive research for the thesis.. Will you be able to do that? – Tez için kapsamlı bir araştırma yapman gerekiyor. Bunu yapabilecek misin?

İngilizcede Will Kullanımı

İngilizce’de will en çok kullanılan modallardan biridir. Will, çoğunlukla gelecekle ilgili düşünce ve thaminlerden bahsedilirken kullanılır. Bunun yanı sıra rica ve şart cümlelerinde kullanılır.

Will’in kullanımı çok basittir. Diğer modallarda da olduğu gibi,

Özne + Will + Fiil şeklinde cümle yapısı oluşturulur.

Will ile soru cümleleri kurmak için ise,

Will + Özne + Fiil formülü kullanılır.

İngilizce’de Will Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. I will do my best to pass the exam – Sınavı geçebilmek için elimden geleni yapacağım
 2. My nephew will be six years old next year – Yeğenim seneye altı yaşında olacak
 3. The bus leaves at 9:00, therefore, we won’t catch it.-- Otobüs saat 9:00'da kalkıyor, bu yüzden ona yetişemeyeceğiz.
 4. Will Adam join the party? – Adam partiye gelecek mi?
 5. As you know, it will not be easy to study everyday – Bildiğin üzere her gün çalışmak kolay olmayacak
 6. Our sales officer will call you to offer a price – Satış temsilcimiz size fiyat teklifi sunmak için arayacak
 7. The albums will be ready on wedding night – Nikah gecesine albümler hazır olacak
 8. You will be dismissed if you don’t obey the rules – Kurallara uymazsan atılırsın / atılacaksın

 

İngilizcede Would Kullanımı

İngilizce’de would, geçmiş perspektifini kullanarak gelecekten bahsederken kullanılır. Örneğin, 1 hafta önceki bir konuşmanızda 2 gün sonrası için konuşmak gibi. Cümle içinde görecek olursak,

Yarın doktora gideceğini söylemişti – He said he would go to the doctor. (İki olayda geçmiş zamanda yaşanmıştır)

Would aynı zamanda,

 • Rica
 • Şartlı Cümle (IF CLAUSES)

içeren ifadelerde kullanılır.

İngilizcede Would Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. It wouldn’t be hard to find way if we brought a map – Harita getirseydik yolu bulmak zor olmayacaktı
 2. We predicted there would be problems in his presentation because he didn’t work on it. – Sunuma çalışmadığı için problem yaşayacağını zannetmiştik
 3. What time would it be appropriate to meet? – Hangi vakitte buluşmamız uygun olur?
 4. There was nobody who would help me – Bana yardım edecek kimseler yoktu
 5. I would love to be there but I can’t. – Orada olmayı çok isterdim ama yapamam.
 6. If I were you, I wouldn’t ponder too much – Senin yerinde olsaydım çok fazla düşünmezdim
 7. Would you like me to help you? – Yardım etmemi ister misin?
 8. Would you prefer coffee or tea? – Çay mı kahve mi tercih edersiniz?