Past Perfect Tense Örnekli Konu Anlatımı

İngilizce çeşitli gramer ve zaman kuralları olan bir dildir. Past perfect tense de bu gramer konularından birisidir. Zaman ve gramer bilgilerini öğrenerek hem sınavlarda başarılı olabilirsiniz hem de dil becerileri konusunda kendinizi geliştirerek yabancılar ile daha doğru bir iletişim kurabilirsiniz.

Past perfect tense Türkçe ’ye -mişli geçmiş zaman olarak çevrilen past perfect tense'in çeşitli kullanım kuralları bulunmaktadır. İngilizce‘de geçmiş zamanı ifade etmek için past simple ve past perfect olmak üzere iki farklı kullanım bulunmaktadır.

Past perfect, past simple kullanımından farklı olarak daha önce olmuş olayları anlatmak için kullanılır. Örneğin geçmişte meydana gelen iki olayı düşünelim daha eski olayın ifade edilmesi aşamasında past perfect tense kullanımı gerekir.

Örneğin;

“I had finished to cook the dinner when they arrived”

cümlesinde iki farklı zaman bulunmaktadır. Onlar geldiğinde ben yemek yapmayı bitirmiştim olarak çevrilen bu cümlede öncelikle onların gelmesi ve bunun öncesinde de yemeğin pişirilmesi işlemi yerine getirildiğinden dolayı yemek pişirme eylemi past perfect tense ile ifade edilmiştir. Past perfect tense kullanımında fiilin üçüncü hali kullanılır.

Türkçe ’de olduğu gibi İngilizcede de geçmiş zamanın kullanımında farklı çekimler ve kurallar geçerlidir. Bu kuralları bilerek örneğin past perfect tense kullanımı doğru bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Aynı zamanda bu imkânlar sayesinde kolay bir şekilde dil becerilerinde yetkinlik kazanabilmek mümkündür.

Past Perfect Tense ile İlgili Olumlu Cümleler

  • The war had started before USSR started producing weapons.

(SSCB silah üretmeye başlamadan önce savaş başlamıştı.)

  • She had gone to Paris to study.

(Okumak için Paris’e gitmişti.)

Past Perfect Tense ile İlgili Olumsuz Cümleler

  • I did not play game before I had not finished my homework.

(Ödevlerimi bitirmeden önce oyun oynamadım.)

  • I had not written love poems until I met Mary.

(Mary ile tanışmadan önce aşk şiirleri yazmamıştım.)

Past Perfect Tense ile İlgili Soru Cümleleri

  • Had I washed my hands twice before they got dirty again?

(Tekrar kirlenmeden önce ellerimi iki kez yıkamış mıydım?)

  • When I came home, had they eaten the dinner?

(Eve geldiğimde, akşam yemeğini yemişler miydi?)

Past Perfect Tense Nerelerde Kullanılır?


Past perfect tense farklı yerlerde karşımıza çıkar. Örneğin iki olay da bitmiş olmakla birlikte daha eski olandan bahsederken past perfect tense kullanımı görülür.

“They went cinema after they had finished work”

ifadesinde olduğu gibi sinemaya gitme olayından önce işin bitirilmesi bulunduğundan dolayı past perfect tense kullanılmıştır.

Past perfect tense kullanımının bir diğer amacı da geçmişte olup biten ve aynı zamanda etkileri geçmişte sönümlenmiş olan işlemlerde tercih edilir.

“He had been a pilot for thirty five years when he got tired”

cümlesinde emekli olduğunda 35 yıllık pilottu anlamı vardır. Pilot olmasının şu an bir etkisi bulunmamaktadır.

Fiilerin üçüncü halinin kullanıldığı bu yapılarda aynı zamanda düzenli ve düzensiz fiilerin ayrımı da dikkat çeker. Düzensiz fiillerin üçüncü hali bilinmediği için bunların ezberlenmesi gereklidir. Düzenli fiillerde ise fiilin sonuna -ed takısı gelir.

Past perfect tense için yine past perfect kullanımında önemli bir detay bulunmaktadır, fiiller özneye göre çekimleme yapılmaz. Bu nedenle de çekim aşamasında insanların aynı kalıbı kullanması yeterlidir. Buna benzer çeşitli kuralları öğrenerek İngilizce dil bilginizi geliştirebilirsiniz. Bu amaçlar için hizmet veren çeşitli online platformlar aracılığı ile dil anlamında en yetkin çözümlerden yararlanabilirsiniz. Günümüzde bu amaçlar için hizmet veren çeşitli kuruluşlar hem yüz yüze imkanlar ile hem de online çevrim içi imkanlar ile sizlere hizmet vermektedir.

Educall ile Past Perfect Tense Pratikleri Yapabilirsiniz

Educall gibi ortamlar ile oturduğunuz yerden ister telefondan ister ise de bilgisayarlardan dil öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda dil öğrenirken sizlere hizmet veren bu site speaking alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri de yerine getirir. Ayrıca yapacağınız speaking pratikleri ile past perfect tense ve diğer zaman dilimlerinde sohbetler gerçekleştirerek İngilizce seviyenizi artırabilirsiniz